Bộ Bếp Điện Từ Ariston

Bộ Bếp điện từ âm kính (2 bếp) Ariston đẳng cấp DK-2 KL(IX)

Bếp điện âm kính domino Ariston DK-2KN (IX) – Bếp điện âm kính domino Ariston là sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Italy với chức năng toả nhiệt đều 2 bếp, sử dụng an toàn với chức năng tự động tắt, bảo vệ quá nhiệt. – Số bếp : 2 bếp điện Domino

Bộ Bếp điện từ âm kính (4 bếp) Ariston đẳng cấp NRA-640B

Bếp từ âm kính Ariston NRA-640B – Bếp từ âm kính Ariston là sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Italy với chức năng toả nhiệt đều 2 bên, sử dụng an toàn với chức năng tự động tắt, bảo vệ quá nhiệt. – Số bếp : 4 bếp điện – Bên trái phía

Bộ Bếp điện từ âm kính (3 bếp) Ariston đẳng cấp KIC-631TB

Bếp từ âm kính Ariston KIC-631TB – Bếp từ âm kính Ariston KIC-631TB là sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Châu Âu với chức năng toả nhiệt đều 3 bếp, sử dụng an toàn với chức năng tự động tắt, bảo vệ quá nhiệt. – Số bếp : 3 bếp từ – Màu